Narzędzia pochodzące spoza Unii Europejskiej

Produkty bez znaku CE


DeWALT jest producentem wysokiej jakości elektronarzędzi i akcesoriów. Nasze produkty i usługi są dostępne w ponad 100 krajach.

Każdy produkt podlega różnym prawnym regulacjom w zależności od tego w jakim kraju jest wprowadzany do obrotu. W Europie, parlament Europejski określa ustawodawstwo w formie dyrektyw, które elektronarzędzia, oprzyrządowanie i akcesoria muszą spełniać odpowiednie wymagania przed oznaczeniem ich znakiem CE i wprowadzeniem na rynek europejski.

W odniesieniu do powyższego, zgodnie z europejskimi wymaganiami prawnymi, określone produkty wymagają uzyskania znaku CE, certyfikatu wydawanego przez wyspecjalizowaną organizację przeprowadzającą testy (jednostkę notyfikowaną) zanim zostaną one skierowane do sprzedaży. W przypadku gdyby dany produkt był specyficznie jedynie dedykowany na rynek europejski, nie będzie posiadał certyfikatu i nie będzie spełniał prawnych wymagań. Szczególny nacisk kładziony jest na to, aby wszystkie produkty DeWALT spełniały wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Wszystkie produkty DeWALT wprowadzane na rynek europejski posiadają znak CE. DEWALT Europa jest prawnie odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie produkty wprowadzane na rynek europejski spełniały wszystkie wymaganie prawne pozwalające na uzyskanie znaku CE.

Znany jest fakt, że produkty sprzedawane na innych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone lub kraje azjatyckie, są importowane do krajów europejskich przez użytkowników lub firmy trzecie. Choć produkt podstawowy może mieć podobny wygląd, jego konstrukcja i/lub niektóre z jego komponentów mogą nie spełniać wymagań właściwych dla produktów oznaczonych znakiem CE.

DeWALT zapewnia użytkownikom wsparcie poprzez swoją politykę gwarancyjną, (która obejmuje naprawy i przeglądy). Warunki gwarancji są różne w zależności od kraju lub regionu (np. USA/UE).

W przypadku, gdy europejski użytkownik nabywa produkt pochodzący spoza Europy i potrzebuje usług serwisowych dla tego produktu w Europie, użytkownik powinien skontaktować się z punktem, który sprzedał mu dany produkt. Jeśli produkt został zakupiony droga internetową, sprzedawca lub importer jest podmiotem prawnie odpowiedzialnym za to, aby produkt był zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa i innymi regulacjami.

Jeśli będzie to niewystarczająca forma wsparcia dla klienta powinien on w takim przypadku skontaktować się z Centralnym Serwisem Gwarancyjnym w swoim kraju, który może w niektórych szczególnych przypadkach zaoferować pewną, ograniczoną formę pomocy serwisowej.

Użytkownicy powinni pamiętać, że jeśli skontaktują się bezpośrednio z firmą DeWALT w kraju, z którego produkt pochodzi, DeWALT nie będzie mógł zaoferować pomocy serwisowej poza swoim krajem/regionem z przyczyn wymienionych powyżej.